Hiperbarične komore

416

Svi ronioci dobro znaju za termin “barokomora” ili, preciznije, hiperbarična komora, obzirom da prvi izraz podrazumijeva i hipobarične komore.

Hiperbarična komora može se nazvati i simulatorom ronjenja. To je hermetički zatvoren uređaj u kojem se, bez prisustva vode, podizanjem tlaka pomoću kompresora i spremnika stlačenog zraka simuliraju ronilački uvjeti definirani fizikalnim zakonima. Henryjev, Boile-Mariotteov i Daltonov zakon objašnjavaju nam ponašanje plinova u tekućinama pri promjenama tlakova. Pojednostavljeno rečeno, što je veći tlak, više se plina otapa u tekućinama (krvi i tkivnim tekućinama) te se tako pri zaronu velika količina plinova (kisika i dušika) “zgura” u krv i tkiva. Suprotno tome, kod izrona se kapacitet krvi i tkiva za otopljene plinove smanjuje te se višak u plućima otklanja iz organizma. Ovi učinci povišenog tlaka koriste se u kontroliranim uvjetima i u prisustvu visoko educiranih i specijaliziranih medicinara i rukovatelja kontrolnim pultom za preventivu i liječenje ronilaca, ali i brojnih pacijenata čije bolesti nemaju veze s ronjenjem.

Sada već davne 2008. godine, nakon dugogodišnje borbe sa sustavom, uspio sam uvjeriti zdravstvene vlasti u potrebu uvrštenja liječenja u barokomori (hiperbarična oksigenoterapija) na listu medicinskih metoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s jednom od najvećih indikacijskih lista u Europi. Do tada je to bilo moguće samo u nekim hitnim stanjima, među kojima su na prvom mjestu disbarične ronilačke bolesti.

Puno je različitih tehnoloških pristupa u konstrukciji barokomora. Načelno, one se dijele na jednomjesne i višemjesne te one koje se tlače komprimiranim zrakom ili čistim kisikom.


Najsigurnije i u medicini najpoželjnije barokomore su višemjesni dvoodsječni uređaji. To znači da se u njoj, uz prisustvo liječnika ili medicinskog tehničara, tijekom cijelog tretmana nalazi više pacijenata koji sjede na sjedalima ili leže na posebno dizajniranim krevetima. Dvoodsječna znači da se sastoji od dva odvojena dijela – glavnog (u kojem se obavlja liječenje) i bitno manjeg, tranzitnog dijela (pretkomora) s neovisnim kontrolnim i tlačnim sustavom koji omogućava neovisni transfer ljudi i opreme tijekom tretmana u glavnom dijelu. Kisik udišu preko maski na licu ili providnih skafandera u kojima je cijela glava. Takve barokomore tlačene su komprimiranim zrakom. Dobro opremljene višemjesne barokomore opremljene su sustavima za podršku vitalnih funkcija i predstavljaju kompletnu malu jedinicu intenzivnog liječenja u kojoj se na povišenom tlaku liječe i najteži pacijenti koji ne mogu disati bez pomoći ventilatora pluća, kontinuiranog monitoringa svih vitalnih funkcija.

U Hrvatskoj se jedina takva potpuno opremljena moderna barokomora nalazi u Centru za podvodnu i hiperbaričnu medicinu KBC Rijeka, a postoje i višemjesne dvoodsječne barokomore u vojnom Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu te privatne u Puli, Zagrebu, Crikvenici i Osijeku. Postoji i mala višemjesna barokomora u policijskom centru na Lošinju, ali ona nažalost nije u funkciji, iako je tehnički ispravna.

Više o hiperbaričnim komorama i liječenju u njima možete pročitati u 26. broju SCUBAlife magazina (prosinac 2016.).

Dr. Mario Franolić je specijalist hitne medicine, liječnik podvodne i hiperbarične medicine, mentor u Zavodu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu KBC Rijeka i pripadnik HGSS-a sa zvanjem gorskog spašavatelja te instruktor Komisije za medicinu spašavanja HGSS-a.