Nova Hollisova perjanica je regulator dizajniran za najekstremnije uvjete.

Iza zanimljivog dizajna ovog regulatora krije se pravo malo remek djelo precizne izrade i najkvalitetnijih materijala. Jedna od posebnosti je i mogućnost jednostavnog konvertiranja s lijeve na desnu stranu bez upotrebe specijalnog alata i ponovnog kalibriranja. Ta karakteristika važna je tehničkim roniocima koji ponekad koriste dodatne boce u “side mount” konfiguraciji, ali u zadnje vrijeme i rekreativnim roniocima jer je “side mount” konfiguracija polako ušla u upotrebu i kod rekreativnog ronjenja.
Fino podešen ovaj regulator osigurava prirodan protok zraka na zahtjev i ne osjeća se razlika kod disanja na većim dubinama, a na drugom stupnju postoji i mogućnost podešavanja protoka, ovisno o individualnim potrebama svakog ronioca. Ergonomski ispust plina pozicioniran je tako da mjehurići izdahnutog zraka (ili mješavine plinova) ne ulaze u vidno polje te tako ne ometaju ronioca, a poboljšan ortodontski usnik jamči čvrst i udoban hvat bez napora i zamora čeljusti, čak i kod dugotrajnih ponavljanih urona.
Naravno, dubina i hladnoća ne predstavljaju nikakav izazov za ovaj regulator, servisni interval je dvije godine, a jamstvo je doživotno.

+ posts