Ronilački klub Murter-Kornati nastavlio je s tradicijom nekadašnjeg kluba “Kornatar” čiji su članovi godinama organizirali akcije uklanjanja izgubljenih i/ili odbačenih ribolovnih alata s podmorskih strmaca NP Kornati.

Odbačene ili izgubljene ribarske mreže najčešće su povlačne i okružujuće mreže koje su nekad davno bile dozvoljeni ribarski alat na području Nacionalnog parka Kornati, ali već dugo su zabranjene na ovom području.

Inače, prilikom same detekcije izgubljenih i/ili odbačenih ribolovnih alata mora se voditi računa o morskom obraštaju na mrežama pa je ponekad potrebno dobro procijeniti situaciju te odvagati donosi li uklanjanje ribolovnog alata možda više štete za podmorski život, nego koristi. 

FOTO: RK Murter-Kornati / NP Kornati

Naime, samim uklanjanjem odbačenih i/ili izgubljenih ribarskih alata može doći do oštećenja važnih morskih staništa pa se ovakve akcije uvijek provode uz procjenu stanja na terenu i maksimalan oprez. 

+ posts