Znamo da su hobotnice vrlo inteligentne, no ovo fascinantno biće izuzetno je znatiželjno i pohlepno pa ga ljudi relativno lako ulove.

Velika potražnja za mesom hobotnice u restoranima čini ih čestom metom ribara i podvodnih ribolovaca pa im je u Jadranu populacija u padu. Osim što su delikatesa na tanjuru, hobotnice su i važan dio hranidbenog lanca u moru pa njihov broj izravno utječe na ravnotežu ekosustava u Jadranu.

Upravo zbog toga je Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita u suradnji s Hrvatskim savezom za športski ribolov na moru započeo uzgoj ranih razvojnih stadija hobotnica za potrebe repopulacije. U sklopu tog istraživanja u more kod Splita pušteno je više stotina tisuća ličinki hobotnice. U razdoblju od godinu dana znanstvenici će procijeniti uspješnost probnog poribljavanja i površinu obitavanja puštenih jedinki.

Prije provedbe pokusa procijenjeno je stanje hobotnica na širem području zahvata te osiguran roditeljski stok koji se mrijestio u kontroliranim uvjetima. Hobotnice bezbrižno žive i legu jajašca u bazenima Instituta, vrijeme inkubacije je oko četiri tjedna, a za to vrijeme se, kao i u prirodi, izlegu i ličinke raka žbirca te postaju hrana tek izvaljenim hobotnicama. U prirodi preživi tek oko jedan posto ličinki hobotnica, a u ovom pokusu u bazenima znanstvenici očekuju znatno veći postotak preživljavanja.

Puštene ličinke hobotnica trebale bi se razviti i nastaniti narednih godinu dana u široj okolici splitskog podmorja te postati dio divlje populacije. Djelatnici Instituta ronjenjem će pokušati pronaći što više hobotnica te ih uzorkovati neagresivnim metodama i usporediti genetski materijal. Institut za oceanografiju i ribarstvo poziva i podvodne ribolovce da im se jave kako bi im objasnili načine i metode uzorkovanja hobotnica za potrebe DNA analize.

+ posts