Na otoku Veliki Brijun sastali su se partneri projekta “Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru”.

Sastanak je održan u organizaciji Javne ustanove Nacionalni park Brijuni te uz suorganizaciju Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, piše Morski.hr.

Zabrinjavajući je podatak da su trenutačno u Jadranskom moru potvrđene samo 23 žive jedinke plemenite periske koje se monitoriraju u sklopu ovog projekta. Građani putem akcije “Jeste li ih vidjeli?” dojavljuju lokacije potencijalno živih jedinki, a u 2023. godini bilo je više od 200 dojava građana što pokazuje veliki interes, ali i važnost da aktivnosti projekta medijski budu popraćene kako se interes za temu ne bi smanjio.

Sastanak na otoku Veliki Brijun održan je 11.04.2024. i okupio je predstavnike svih partnera projekta iz različitih sektora uključujući javne institucije, nevladine organizacije, lokalne vlasti i znanstvene istraživače. Terenski dio u organizaciji Aquariuma Pula održan je 12.04.2024., a glavni cilj sastanka bio je evaluirati napredak projekta tijekom protekle godine te postaviti smjernice za buduće aktivnosti s ciljem očuvanja i obnove populacije plemenite periske u Jadranskom moru.

Na sastanku su prezentirani rezultati istraživanja provedenih u protekloj godini uključujući podatke o stanju populacije periske, utjecaju ljudskih aktivnosti na njihovo stanište te napretku u provedbi mjera zaštite i obnove. Također su razmatrane najnovije znanstvene spoznaje i preporuke stručnjaka u području očuvanja morske biološke raznolikosti.

Kroz konstruktivne rasprave i razmjenu ideja dogovorene su konkretne akcije za iduće razdoblje koje uključuju jačanje nadzora i zaštite staništa periske, educiranje lokalne zajednice o važnosti očuvanja morskih ekosustava te nastavak istraživanja s ciljem boljeg razumijevanja biologije i ekologije ove ugrožene vrste.

+ posts