Prve daljinski upravljive podvodne ronilice (Underwater Remotely Operated Vehicle – ROV) počele su se koristiti pedesetih godina prošlog stoljeća, a u početku su se primjenjivale u vojne svrhe te za potrebe naftne i odobalne industrije (offshore).

Nešto kasnije su se počele primjenjivati za istraživanje podmorja. Tako je pomoću ROV-a 1985. godine otkrivena olupina legendarnog Titanica. Razvojem tehnologije, svojom dostupnošću, povećanjem sposobnosti i dosega podvodne ronilice postale su široko upotrebljavane u moru i u slatkim vodama.

ROV su kabelom povezane s operaterom na površini mora pomoću kojeg se upravlja ronilicom te povratno dobiva sliku i ostale informacije. Danas postoji mnogo vrsta i klasa podvodnih ronilica, no načelno se mogu podijeliti u dvije velike skupine, a to su inspekcijske (Observation class) i interventne (Intervention class).

Inspekcijske, koje se često nazivaju podvodnim dronovima, u pravilu su malih dimenzija, njima može upravljati jedna do dvije osobe te su namijenjene prije svega za podvodno motrenje i snimanje ugrađenom kamerom. Na naprednije modele se može ugraditi i cijeli niz dodatnih senzora poput sonara za otkrivanje objekata u slaboj vidljivosti, lasera za određivanje dimenzija objekata, ultrazvučnih senzora za mjerenje debljine metala, uređaja za podvodnu lokaciju, uzimanje uzoraka sedimenta, mora, morskih organizama i slično.

Interventne ronilice su znatno veće, a onda i neusporedivo skuplje te prilagođene za izvođenje podvodnih radova na velikim dubinama. Za korištenje ove klase u pravilu treba brodska dizalica te nekoliko osoba s visoko specijaliziranim kompetencijama.  

Centar za morske tehnologije (CMT) Pomorskog fakulteta u Rijeci i Laboratorij za podvodne sustave i tehnologije (LABUST) Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu ove godine zajednički su osmislili i razvili program izobrazbe za operatera daljinski upravljive podvodne ronilice inspekcijske klase. Taj program je prvi te vrste u Republici Hrvatskoj, a cilj mu je pružiti osnovna teoretska znanja i praktične vještine osobama za uspješno i sigurno upravljanje ovom vrstom ROV-a.

Izobrazba se izvodi tri dana s ukupno 18 sati (šest sati dnevno), od čega se polovica vremena odnosi na teoretski dio, a polovica na praktične vježbe. Teoretski dio uključuje osnovnu taksonomiju, vrste i primjene ROV sustava, pregled dijelova i funkcije ROV-a, pravni okvir, utjecaj vanjskih (prirodnih) sila, planiranje te postupci prije, za vrijeme i nakon ronjenja, podvodnu navigacija i orijentacija, operacije traganja i spašavanja, postupci u slučaju zapetljanja/gubitka ROV-a, uron pri zahtjevnim vremenskim uvjetima, ronjenje na olupinama i drugo.

Po završetku teoretskog dijela pristupa se praktičnim vježbama koje se odvijaju u kontroliranim, ali stvarnim uvjetima. Započinje se osnovnim vježbama upravljanja ROV-a na površini mora da polaznici “osjete” ROV dok ga istovremeno i vide. Nakon toga pristupa se operacijama pod površinom poput snalaženja kompasom, očitavanje dubine, jednostavnog pregleda morskog dna i obalnog zida. Za složenije operacije izgrađen je podvodni poligon koji se sastoji od nekoliko vrata (prolaza) na različitim dubinama i raznih orijentacija za uvježbavanje preciznog upravljanja ROV-om. Poligon se postavlja unutar akvatorija lučice Torpedo gdje vladaju povoljni uvjeti bez jakih struja i razmjerno je dobra vidljivost. Praktični dio uključuje vježbe upravljanja ROV-om koristeći različite pristupe i pomagala kao što su računala, mobiteli, tableti, kontroleri i VR maske. Osim s obale, provodi se i uvježbavanje tehnike upravljanja ROV-om s plovila u pokretu.

Po završetku programa, a u organizaciji Centra za izobrazbu pomoraca i cjeloživotno obrazovanje, polaznicima se izdaje svjedodžba o izvršenoj izobrazbi za osposobljenost za rad daljinski upravljivim podvodnim ronilicama inspekcijske klase koju zajednički potvrđuju Pomorski fakultet u Rijeci i Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Ovom tečaju mogu pristupiti sve osobe bez obzira na prethodna znanja i iskustva o ROV sustavima. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na tečaj ili zatražiti dodatne informacije na e-mail cmt@pfri.uniri.hr ili labust@fer.hr.

Više o tečaju za ROV operatere u Rijeci te kako je protekao prvi takav tečaj u Hrvatskoj i tko su bili polaznici možete pročitati u 47. broju SCUBAlife magazina.