Naslovnica Sudan Ostaci hangara na zapadnoj strani / FOTO: Goran Butajla

Ostaci hangara na zapadnoj strani / FOTO: Goran Butajla

“Glavica luka” danas je najuočljivija struktura Cousteauovog  “conshelfa II” / FOTO: Goran Butajla
Vrlo rijetke grboglave papigače / FOTO: Goran Butajla