7

4
Srečko Ocvirk (župan Občine Sevnica), Gašper Janežić (voditelj ronilačkog tima PGD Sevnica), Mario Tomac i Andreja Vedrina (voditeljica projekta Pogled u plavo)