Rak koji je sklopio ugovor s koraljem

124

Pronađena je nova vrsta raka samca u južnom Japanu, ali umjesto da se “udomaći” u ljušturi neke školjke, on se dogovorio s “hodajućim” koraljem.

Koraljnog raka samaca nazvanog Diogenes heteropsammicola proučavali su u plitkim vodama Amami otoka znanstvenici Momoko Igawa i Makoto Kato sa Sveučilišta Kyoto. Simbiotski odnos između koralja samaca i sipuncula morskih crva već je poznat biolozima. Takozvani “hodajući” koralj koji obitava na mekim morskim dnima prerasta i obrasta puževu kućicu formirajući tako unutarnju spiralnu šupljinu u kojoj crv može živjeti te omogućiti koralju kretanje. No, do sada takav odnos nije bio primijećen s rakom kao nositeljem pokreta.

Rak nastani šupljinu Heterocyathus ili Heteropsammia koralja te započinju svoj simbiotski odnos. Rak koralju “posuđuje” svoje noge te mu omogućuje kretanje i, budući da ga nosi iznad dna, onemogućuje da koralj bude “progutan” u pijesak ili mulj te da ga morske struje preokrenu. Koralj raku pruža siguran dom koji neće prerasti i oslobađa ga mukotrpne “selidbe” budući da rastu zajedno te ga također štiti od predatora svojom bodljom.

+ posts