20210905_113004

12. Čišćenj dijela umaškog zaljeva
5. Slaviša Šmalc