12. Čišćenj dijela umaškog zaljeva

11. Čišćenje podmorja (A)MARE
20210905_113004