Kapitalizirajući opremu i kapacitete razvijene kroz EU projekte Laboratorija za arheologiju pomorstva pokreće multidisciplinaran i multidimenzionalan projekt “Podvodni kulturni predjeli Crne Gore”.

Projekt se realizira kroz međuinstitucionalnu suradnju na državnom i lokalnom nivou kroz postojeće sinergije kreirane kroz implementaciju prethodnih projekata. Misija projekta “Podvodni kulturni predjeli Crne Gore” (PKPCG) je da multidisciplinarnim pristupom pomoću inovativnih tehnologija potpuno osvijetli i učini dostupnim raznovrsne kulturno-povijesne aspekte podvodne kulturne baštine Crne Gore.

Proučavajući olupine brodova, navigacijske rute, luke, sidrišta i druge ostatke ljudskih aktivnosti duž crnogorske obale inicijativa će pridonijeti boljoj institucionalnoj prepoznatljivosti ovog resursa, prenijeti javnosti kulturno-povijesne poruke podvodne kulturne baštine kroz različite medijske kanale i utjecati na promociju i razvoj turizma.

Primarni zadatak inicijative je da primjenom inovativnih metoda 3D i 2D digitalizacije dokumentira i interpretira lokalitete podvodne kulturne baštine kako bi se kreirala baza podataka koja bi u multi-institucionalnom kontekstu kroz inovativna digitalno-tehnološka rješenja podržala procese pravne zaštite, praćenja, očuvanja i promocije ovog kulturnog resursa.

Različite aktivnosti u okviru inicijative pozitivno će utjecati na razvoj znanstvenih disciplina za istraživanje podmorja i podvodne kulturne baštine te povećati internacionalnu vidljivost i zastupljenost crnogorskih institucija i istraživača. Sudjelovanjem u implementaciji projekta kroz izravan rad i edukativne aktivnosti institucije u lancu podvodne kulturne baštine usvojit će suvremena znanja i vještine digitalne dokumentacije i interpretacije podvodnih prostornih i 3D podataka dobivenih metodama daljinske detekcije, što bi za ishod imalo osuvremenjivanje, podizanje kapaciteta, kreiranje institucionalnih sinergija, kao i implementaciju modernih mehanizama zaštite i upravljanja podvodnom kulturnom baštinom.

Inicijativa će imati snažan edukativni efekt na široku javnost s ciljem prenošenja poruke budućim generacijama i podizanja svijesti o podvodnoj kulturnoj baštini i značaju njenog očuvanja, a realizirat će se kroz edukativne programe, tečajeve, ljetne škole, inovativne interaktivne izložbe, izložbe fotografija i 3D modela, virtualne muzeje, virtualne posjete lokalitetima podvodne kulturne baštine, dokumentarne video, radio i TV forme te putem kampanje u tradicionalnim i digitalnim medijima.

Sistematskom znanstvenom obradom lokaliteta podvodne kulturne baštine, adekvatnom komunikacijom rezultata, kreiranjem baze podataka za različite vidove promocije, izradom višejezičnog ronilačkog vodiča te edukacijom o podvodnim atraktivnostima inicijativa će značajno utjecati na razvoj različitih oblika podvodnog turizma i profiliranje Crne Gore kao atraktivne destinacije.

Metodologija inicijative zasniva se na beskontaktnom dokumentiranju tradicionalnim metodama, vizualnom opservacijom, snimanjem foto i video kamerama, zatim inovativnim metodama fotogrametrije i daljinske detekcije senzorima i sonarima bez narušavanja integriteta lokaliteta.

Lokaliteti obuhvaćeni ovom inicijativom odabrani su po svojim kulturno-povijesnim osobitostima i karakteristikama, a po kriterijima proizašlim iz UNESCO-ve Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine 2001. čijim okvirima i preporukama se vode sve aktivnosti.