U Hrvatskoj je upravo krenula inicijativa za osnivanje Strukovne udruge ronilačkog turizma.

Inicijativu su pokrenuli članovi ukinute “Zajednice turističkog ronjenja” pri HGK, a udruga bi služila kao platforma za promicanje interesa ronilačkih centara i tvrtki koje se bave pružanjem ronilačkih usluga u turizmu. Strukovna udruga ronilačkog turizma bavila bi se unaprjeđenjem djelatnosti u skladu s klasifikacijom djelatnosti udruga, posebice u segmentu turizma i bila bi potpuno neovisna. Važno je naglasiti i da će rad u ovoj udruzi biti isključivo volonterski, a svaki oblik angažmana, bilo da se radi o administrativnim zadacima, koordinaciji projekata ili komunikaciji s državnim tijelima bit će temeljen na dobrovoljnom doprinosu članova udruge.

Naravno, kao i svaka udruga i ova će imati određene troškove povezane s njezinim održavanjem (poput računovodstvenih usluga) pa pokretači ove inicijative smatraju da bi članarina od 20 eura po članu godišnje bila dovoljna za pokrivanje osnovnih troškova u prvoj godini postojanja udruge.

Komunikacija sa zakonodavcem – cilj je uspostaviti stalni dijalog s tijelima vlasti kako bi članovi udruge bili uključeni u procese donošenja odluka i zakona koji izravno utječu na sektor ronilačkog turizma te bi se tako moglo spriječiti donošenje zakona koji mogu negativno utjecati na djelatnost.

Sidrišta i bove – rad na uspostavi i održavanju sidrišta, bova te inicijativa za uspostavljanje NO-take zona koje su ključne za očuvanje podvodnog okoliša i održiv turizam.

Potapanje brodova – predlaganje i koordinacija projekata potapanja brodova koji će služiti kao atraktivne ronilačke lokacije (uz poštivanje ekoloških standarda).

Približavanje Ministarstvu turizma – intenziviranje suradnje s Ministarstvom turizma kako bi djelovanje u ronilačkom turizmu bilo prepoznato i podržano na višim razinama vlasti.

Zakon o pružanju usluga u turizmu – aktivno sudjelovanje u procesima koji se tiču regulacije turističkog ronjenja kako bi se osigurali da se pravila i regulative usklade s potrebama i realnošću ronilačkog sektora.

Pokretači ove inicijative pozivaju sve zainteresirane da im se jave i uključe sa svojim prijedlozima, iskustvima i resursima i naglašavaju kako su otvoreni za sve prijedloge i suradnju u cilju zajedničkog napretka. Kontakt na koji se možete javiti je: fokadive@gmail.com.