Ministarstvo kulture i medija objavilo je natječaj za izdavanje dopuštenja za ronjenje u zaštićenim područjima – zonama.

Natječaj je objavljen na temelju članka 4. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra i Programa obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro za razdoblje od 2024. do 2029. godine. Program možete vidjeti na ovoj poveznici ili ga možete dobiti kod nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija.

Na natječaj se mogu javiti sve pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti (Narodne novine, broj 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03 i 96/10) za obavljanje organiziranog ronjenja uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
–  registracija pravne osobe za turističku djelatnost podvodne djelatnosti, instruktažna ronjenja, pružanje usluga u ronilaštvu i slično (dokazuje se izvodom iz registra)
– neće se uzeti u razmatranje na predmetni natječaj prijave pravnih osoba kod kojih su u prošlom petogodišnjem razdoblju utvrđene dvije ili više nepravilnosti u radu, a prema Programu i Pravilniku o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a javno otvaranje ponuda Stručno povjerenstvo za provedbu natječaja obavit će 14. svibnja 2024. godine u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Zagreb, Runjaninova 2 u 13 sati. Otvaranju ponuda imaju pravo biti nazočni svi podnositelji ponuda (odgovorne osobe ili opunomoćenici s urednom punomoći).

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija ili na e-mail adresi: koncesije.ronjenje@min-kulture.hr.

+ posts