Vitomiru Maričiću i Petru Klovaru zabranjeno je sudjelovanje na predstojećem natjecanju Vertical Blue na Bahamima nakon što su u njihovoj prtljazi navodno pronađeni lijekovi za poboljšanje performansi.

Prema izjavi koju su dali organizatori natjecanja Vertical Blue, u sklopu dopinške politike i procedura Vertical Blue-a na koje su prilikom predregistracije pristali svi prijavljeni natjecatelji, troje hrvatskih sportaša, među kojima i Vitomir Maričić i Petar Klovar, podvrgnuti su dopinškoj kontroli prtljage po dolasku na Long Island na Bahamima. Tijekom te pretrage u prtljazi su im pronađena četiri poznata lijeka za poboljšanje performansi (PED). To uključuje tvari koje su na WADA-inom popisu zabranjenih za sve sportove, a pronađeni su i drugi lijekovi koji se izdaju na recept, a za koje se zna da se koriste za poboljšanje performansi u ronjenju na dah i navedeni su na popisu zabranjenih supstanci na natjecanju Vertical Blue.

Nadalje, audiodokumentacija doping kontrole otkrila je da su dotični sportaši razgovarali na hrvatskom jeziku o lijekovima koji su bili u njihovoj prtljazi, kao i o lijekovima koje su nedavno uzeli, a za koje su zabrinuti da bi se još mogli otkriti u njihovom tijelu. Prtljagu je pregledala bahamska policija i osoblje Vertical Bluea.

Kao rezultat te pretrage ovoj dvojici hrvatskih freedivera zabranjeno je sudjelovanje na Vertical Blue 2023. i budućim Vertical Blue natjecanjima, a priprema se izvješće za disciplinsko povjerenstvo AIDA-e.

Osim toga, hrvatska freediverica Sanda Delija koja je putovala s Klovarom i Maričićem, ali nije bila registrirana za natjecanje Vertical Blueu, također je navodno imala zabranjenu supstancu u svojoj prtljazi.

Inače, dopinška kontrola na natjecanjima u ronjenju na dah uvedena je tek 2000. godine na AIDA natjecanjima, a 2003. na natjecanjima po CMAS-u.