Geografski položaj i prirodna razvedenost istočne jadranske obale uvjetovali su intenzivan razvoj pomorskih aktivnosti pa su pomorski arheološki nalazi crnogorskog podmorja, iako nedovoljno istraženi, veoma raznovrsni.

Poznato je prisustvo većeg broja brodoloma trgovačkih brodova iz helenističkog i rimskog perioda, plovila iz poznog srednjeg vijeka te onih koji su u prethodnom vijeku korišteni mahom u vojne svrhe. Veliki broj plovila o kojima povijesni izvori govore kao o nestalima u teritorijalnim vodama Crne Gore još uvijek nisu pronađeni niti identificirani, dok locirani i identificirani ostaci pomorske i podvodne kulturne baštine imaju nemjerljivi doprinos atraktivnosti crnogorske obale.

Prepoznajući priliku za razvoj nove znanstvene discipline na Univerzitetu Crne Gore, Pomorski fakultet u Kotoru je u okviru Centra za istraživanje, inovacije i poduzetništvo osnovao Laboratoriju za arheologiju pomorstva kako bi ojačao i poboljšao resurse za sistematska istraživanja i interpretaciju pomorske i podvodne kulturne baštine u Crnoj Gori.

Misija Laboratorije za arheologiju pomorstva je da osvijetli i učini podvodnu kulturnu baštinu Crne Gore dostupnu širokom auditorijumu primjenom najmodernije metodologije, inovativnih tehnologija i najviših naučnih standarda za istraživanje, dokumentiranje, interpretaciju i očuvanje pomorske i podvodne kulturne baštine. Laboratorija za arheologiju pomorstva omogućit će bolje pozicioniranje Crne Gore na međunarodnoj znanstvenoj mapi pomorske i podvodne arheologije i djelovat će u skladu s odredbama UNESCO 2001 Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine.

Laboratorija će multidisciplinarnim pristupom kroz intenzivnu međunarodnu suradnju osigurati dalji razvoj ove znanstvene discipline u Crnoj Gori. U okviru svojih edukativnih djelatnosti Laboratorija će raditi na podizanju institucionalnih kapaciteta za usvajanje inovativnih metoda istraživanja, digitalne dokumentacije pomorske i podvodne kulturne baštine i njene nacionalne i internacionalne promocije. Podržavat će i poticati veću prisutnost crnogorskih istraživača i znanstvenika u međunarodnim krugovima u domeni znanosti koje se bave istraživanjem podmorja.

+ posts