Skupina građana iz cijele Europe ujedinila se i zahtijeva zabranu trgovine perajama morskih pasa u Europskoj uniji (EU) kako bi se povećala zaštita ovih ugroženih, ali izuzetno važnih vrsta.

Ova trgovina i praksa lova bazira se na okrutnoj i neetičnoj praksi rezanja peraja morskim psima i odbacivanja životinje natrag u ocean dok je još uvijek živa, gdje se onda utopi ili iskrvari. Zbog visoke komercijalne vrijednosti peraja i upotrebe u tradicionalnoj juhi u azijskoj kulturi ova barbarska praksa sakaćenja živih životinja još se uvijek događa, a Europa je jedan od glavnih igrača u globalnoj trgovini perajama.

Morski psi su presudni za zdrav ocean

Svake godine ubije se između 63 i 273 milijuna morskih pasa, a mnoge su vrste sve ugroženije širom svijeta. Morski psi su globalno ciljani zbog mesa i jetrenog ulja, ali najveća prijetnja i dalje su trgovci perajama morskih pasa. Strma erozija populacija morskih pasa širom svijeta ima ozbiljne posljedice jer su mnogi morski psi “apex grabežljivci” – na vrhu piramide i igraju aktivnu ulogu u održavanju zdravih i produktivnih morskih ekosustava. Da efekti izostanka takvog apexa nisu samo špekulativni pokazala je studija koju su Amerikanci proveli u Atlantiku. Naime, ustanovljeno je da je u trenutku kada je 11 vrsta morskih pasa došlo do kritičnih brojki, 12 od 14 vrsta kojima su se hranili toliko naraslo da su uništili vrste koje su u hranidbenom lancu ispod njih. Naravno, dalje u toj spirali sve ide prema pustošenju svih vrsta u oceanima. Koliko god su mora moćan ekosustav, bioravnoteža je osjetljiv mehanizam!

Zakoni EU moraju se ojačati

Zahtijevajući “kraj trgovine perajama u EU-u uključujući uvoz, izvoz i tranzit peraja koje nisu prirodno pričvršćene na tijelo životinje” ovi građani žele ojačati pravni okvir EU-a. Ako bi njihov pothvat uspio, Europska komisija tada bi mogla odlučiti predložiti novu uredbu za postizanje ovog cilja. Takva nova uredba napravila bi velik korak dalje od trenutnog pravnog okvira EU-a koji od 2013. i za sva plovila EU zahtijeva da peraje ostanu pričvršćene na trup morskog psa do istovara u luci. Međutim, peraje se tada mogu odvojiti i njima se trguje širom svijeta. To stvara i rupu u zakonu i praktički ničim ne štiti morske pse od izlova. Iako je nagli napredak u odnosu na bivšu uredbu EU-a, ovaj zakon tako i dalje omogućuje trgovanje perajama diljem Europe i flotama iz EU-a da kompenziraju jaku azijsku potražnju za juhom od peraja od morskih pasa.

Ostale su zemlje ispred EU

U lipnju 2019. Kanada je postala prva država skupine G7 koja je zabranila uvoz peraja morskih pasa na svom teritoriju, a građani širom svijeta sve češće traže kraj takvih okrutnih i beskorisnih praksi. Europski građani imaju pravo i obavezu pokazati ključnim ljudima želju i nuždu za jačom zaštitom divljih životinja. U vrijeme kada znanstvena zajednica redovito poziva na uzbunu zbog strme erozije biološke raznolikosti i rizika povezanih s klimatskim promjenama ne preostaje nam ništa drugo nego promijeniti navike proizvodnje i potrošnje. Krajnje je vrijeme da okončamo trgovinu perajama morskih pasa u Europi! Ovu inicijativu već podržava 20 nevladinih udruga za zaštitu okoliša!

Procedura Europske građanske inicijative

Da bi bila potvrđena, Europska građanska inicijativa mora prikupiti najmanje milijun potpisnika ukupno i doseći prag za najmanje sedam država članica. Ti pragovi odgovaraju broju članova Europskog parlamenta izabranih u svakoj državi članici, pomnoženom sa 750. Ako se zabrani trgovina perajama, drastično će pasti i izlov morskih pasa jer je cijelim morskim psom daleko teže i skuplje trgovati. Ovako se donekle osigurava i da se barem iskoristi cijelo tijelo životinje.

Podržite kraj trgovine perajama morskih pasa u Europskoj uniji ispunjavajući peticiju koju možete pronaći na ovom linku.

Važno je naglasiti da ovo nije samo još jedna peticija bez smisla. Ovo je službeni EU glasački alat, najviša građanska i potencijalno legislativna instanca Europske Unije. Potrebno se registrirati OIB-om da bi glas bio važeći i da ne bi mogli glasati više od jednom. Ispunjavanje traje dvije minute pa ih odvojite i pomozite zaštititi morske pse i cijeli morski ekosustav.