Promocija ronjenja

Grad Rab i Turistička zajednica grada Raba
KPA Amfora, Grad Rab i TZ grada Raba