Sve ribe klaun rode se kao mužjaci, no mogu postati ženke, ako to prilike dozvoljavaju – na primjer, ako jedina prisutna ženka nestane ili ugine.

Prema novom istraživanju, ta se promjena spola događa prvo u mozgu, a tek potom u gonadama, ponekad čak i s mjesecima ili godinama zakašnjenja. “Otkrili smo da se dva mužjaka, kada ih sparimo u jedan akvarij, potuku i pobjednik postaje ženka”, rekao je profesor psihologije sa Sveučilišta Illinois, Justin Rhodes, neuroznanstvenik koji je vodio istraživanje. “Ali prvo što se mijenja je mozak, posebno onaj dio mozga koji kontrolira spolne žlijezde.”

Kod riba klaun, ženke su dominantne. One biraju slobodnog mužjaka, obično najvećeg dostupnog i s njime se pare cijeli život. Svaki “bračni par” živi u jednoj vlasulji anemoni koja ih štiti od predatora svojim žarenjem na koje su ribe klaunovi imune. Ženke liježu jaja koja mužjaci oplođuju. Nakon toga, majka čuva gnijezdo štiteći ga od predatora, dok otac ima tendenciju ka jajima. Ponekad par dozvoljava još jednom ne reproduktivnom mužjaku da obitava u istoj vlasulji.

Ako iz nekog razloga ženka nestane, reproduktivni mužjak gotovo instantno preuzima ženino ponašanje poput agresivne obrane gnijezda. Nakon toga, sljedeći najveći mužjak useljava kao “muž” novonastale ženke. Rhodes i njegovi kolege željeli su znati je li prijelaz s muške na reproduktivno održivu žensku jedinku najprije počeo u mozgu ili spolnim žlijezdama. U laboratoriju su postavili eksperimente u kojima su zajedno uparivali mužjake i pratili njihov razvoj. Sve u svemu pratili su 17 pari muških riba klaunova. Za nekoliko minuta ili sati nakon što su ga sastavili u akvarij, jedan od dva mužjaka postavio se kao dominantan i počeo se ponašati kao ženka, izvijestili su istraživači. “Mislili smo da će se, kad riba shvati da je dominantna, tada odmah početi mijenjati njene gonade”, rekao je Rhodes, “U stvari, to se nije dogodilo. Gonade su ostale muške dok se mozak mijenjao.”

Istraživači su se fokusirali na strukturu mozga koja regulira rad žlijezda. Ta je struktura, preoptičko područje, mnogo veća kod žena nego kod muškaraca, s otprilike dvostrukim brojem neurona. “Pratili smo promjene na preoptičko području, promjene u spolnim žlijezdama i u krvnim hormonima”, rekao je Rhodes. “Brojili smo neurone u preoptičko području, uzeli uzorke krvi da bismo pregledali spolne hormone i pregledali jajašca da bismo utvrdili omjer jajašca u tkivu testisa u spolnim žlijezdama.” U roku od šest mjeseci od sparivanja s drugim mužjakom dominantna riba povećala je svoje preoptičko područje do veličine koja ga je učinila nerazdvojnim od istog područja u drugim mozgovima ženki. “Nakon šest mjeseci ovaj dio mozga se potpuno mijenja iz muškog u ženski mozak”, rekao je Rhodes, “Ali gonade se još nisu promijenile, što znači da su i dalje muške gonade. Bilo koji biolog koji proučava ribe klaunove prepoznao bi ribu u ovoj fazi kao ženku”, rekao je Rhodes. “Također, ako pitate drugu ribu, reći će vam da je žensko.”

Mužjak klauna neće se boriti sa ženkom, ali ženke će se međusobno boriti do smrti. Upravo je tako odgovorila druga riba na dominantnu ribu. “To je vrlo jasna demonstracija da se mentalni spol i fizički spolni organi ne moraju slagati”, rekao je Rhodes, “Je li žensko ili je muško? Ima ženski mozak, ali njegove žlijezde su muške.”

Unatoč očekivanjima istraživača, čini se da dominantna riba ne žuri mijenjati gonade u potpuno žensku varijantu. Samo su tri dominantne ribe u 17 parova zapravo prešle sve do reproduktivnih ženki s održivim jajima u svojim spolnim žlijezdama. Jedna od tri je položila jaja. Čini se da su ostali parovi bili u obliku zadržavanja, sa ženskim mozgom i muškim gonadama. Istraživači su ih pratili tri godine, a ribe još uvijek nisu učinile puni prijelaz. “Ne znamo točno što čekaju”, rekao je Rhodes. “Možda čekaju da porastu kako bi mogli proizvesti više jaja. A možda jednostavno među njima nema prave ljubavne kemije.”

Dakle, ribe klaunovi su sretne čak i kada im mozak govori da su ženke, a reproduktivni sustav da su mužjaci. A i druge ribe ih takvima prihvaćaju! Možda je vrijeme da i mi ljudi malo preispitamo neke svoje zablude?

+ posts