Aqualung javlja svim vlasnicima ronilačkih računala Aqualung i330R koja su proizvedena i prodana 2021. i 2022. godine da odmah prestanu koristiti ta ronilačka računala.

Od kupaca se dalje traži da ažuriraju svoja i330R ronilačka računala tako da preuzmu ažuriranja firmvera putem aplikacije DiverLog+ prema uputama ili da donesu svoj ronilački kompjuter i330R ovlaštenom trgovcu/distributeru. Nakon instalacije ažuriranja nova revizija firmvera će glasiti R1.004 ili neka novija. Korisnicima koji sami nadograđuju svoj i330R savjetuje se da ga odnesu ovlaštenom trgovcu ili lokalnom ronilačkom centru kako bi provjerili je li nadogradnja uspješno instalirana.

Više o načinu ažuriranja i identificiranja serijskog broja Aqualung i330R ronilačkog računala možete pronaći na službenim stranicama Aqualunga.

+ posts