Aqualung povlači kompenzatore plovnosti Apeks Exotec, a opoziv se odnosi na četiri modela kod kojih bi model Exotec trebao imati duži ‘Pull Cord’ (rameno uže za ispuhivanje BCD-a).

Naime, rameno uže za aktiviranje ispušnog ventila može zapeti te tako onemogućiti napuhavanje kompenzatora plovnosti i dovesti do gubitka kontrole plovnosti. Kada je BCD napuhan, siva ručica za izbacivanje zraka povlači se prema prošivenom kanalu kompenzatora. Kanal zatim sprječava daljnje uvlačenje gumba i lagano otvara ispusni ventil te onemogućuje potpuno napuhavanje BCD-a. Ova greška predstavlja ozbiljnu opasnost za ronioca pa je nužno odmah prestati koristiti ovaj model kompenzatora.

Radi se o kompenzatorima koji su proizvedeni i distribuirani od kolovoza 2021. pa se mole kupci da odmah prestanu koristiti Apeks Exotec BCD, ako je to jedan od takvih modela s kraćim užetom za ispuhivanje. Aqualung (koji je vlasnik Apeksa) poziva sve vlasnike ovih kompenzatora da vratite svoj kompenzator trgovcu od kojeg su kupili uređaj, a trgovac će izvršiti potrebne prilagodbe u skladu s uputama koje mu da proizvođač.

Svi vlasnici Apeks Exotec kompenzatora trebaju provjeriti serijski broj i utvrditi je li njihov kompenzator ispravan ili ga treba vratiti distributeru. Link za provjeru serijskog broja modela i detaljne upute je: apeksdiving.com.

Ako imate bilo kakvih pitanja možete kontaktirati korisničku službu putem e-maila: consumersupport-na@aqualung.com.

+ posts