Ronilačko društvo Jadranovo pozivana sve ronioce, ali i one koji to još nisu, da se u subotu 24. travnja 2023. priključe trećoj ekološkoj akciji čišćenja podmorja u Jadranovu.

Ekološke akcije organizira Društvo sportske rekreacije Jadranovo u sklopu projekta “More bez otpada”, a projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Crikvenicom i ŠRD-om Tunera uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ovim će se projektom u tri faze i organizacijom četiri ekološke akcije očistiti približno 8.000 metara kvadratnih podmorja u Jadranovu. Ronioci će otpad izvaditi iz mora, dok će ga ostali volonteri na obali izvagati, izmjeriti, sortirati te odložiti na ekološki prihvatljiv način.

U prve dvije akcije koje su održane u ožujku izvađeno je ukupno oko 150 kilograma otpada, od čega najviše metala čija je ukupna težina iznosila 83 kilograma. Cilj projekta je ukloniti i propisno zbrinuti otpad s morskog dna u Jadranovu te podignuti svijest građana i gostiju o problemu zagađenja mora, potrebi za zaštitom okoliša i podmorja te potaknuti sve da odgovorno odlažu svoj otpad. Izvađeni otpad izmjeren je nakon dva pripremna urona u zimskom periodu, a ti podaci bit će uspoređeni s količinom otpada u proljetnom i ljetnom čišćenju kako bi se stekao uvid u količinu i vrstu prikupljenog otpada tijekom svake pojedinačne faze ovog projekta.  

U sklopu akcije organizatori će volonterima na kopnu podijeliti rukavice i vreće za otpad, a po završetku prikupljanja i sortiranja otpada bit će organiziran će objed za sve sudionike.

Zainteresirani za sudjelovanje u ovoj akciji (ronioci i neronioci) mogu se prijaviti na e-mail: pernat.ivana@gmail.com, a početak akcije i okupljanje sudionika je u subotu 29. travnja 2023. u 10.00 sati na plaži Grabrova u Jadranovu.