Četvrta ekološka akcija čišćenja podmorja u Jadranovu održat će se u subotu (02.09. 2023. godine) s početkom u 09:00 sati u Jadranovu, a mjesto okupljanja ronilaca i ostalih volontera je plaža Grabrova.

Organizatori akcije pozivaju sve zainteresirane da se priključe akciji kao volonteri, a prijaviti se možete na e-mail: pernat.ivana@gmail.com. Volonteri koji nisu ronioci pomagat će pri izvlačenju morskog otpada na brodicama ili pri sortiranju i mjerenju otpada kada se izvuče na kopno. U sklopu akcije svim sudionicima će se podijeliti rukavice i vreće za otpad. Po završetku prikupljanja organizirat će se druženje uz objed.

Ove ekološke akcije u Jadranovu organizira i provodi Društvo sportske rekreacije Jadranovo u sklopu projekta “More bez otpada”. Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a provodi se u partnerstvu s Gradom Crikvenicom i ŠRD-om Tunera.

Prve tri ronilačke eko akcije u okviru ovog projekta održane su u ožujku i travnju, a nakon ove četvrte bit će ukupno očišćeno približno 8000 metara kvadratnih podmorja u Jadranovu. Izvađeni otpad bit će izmjeren, sortiran te zbrinut na ekološki prihvatljiv način.

Cilj ovog projekta je ukloniti i propisno zbrinuti otpad s morskog dna u Jadranovu te podignuti svijest građana i gostiju grada Crikvenice o problemu zagađenja mora, potrebi za zaštitom okoliša i podmorja te odgovornom odlaganju otpada.

+ posts