Naslovnica Eko patrola – Dalmacija 25. Eko akcija rijeka Jadro, foto Vanja Margetić

25. Eko akcija rijeka Jadro, foto Vanja Margetić

Eko patrola - Dalmacija
23. Eko akcija Povlja – Brač
5. Ekološka akcija, rijeka Jadro, Solin, foto Vanja Margetić