Dekompresijska se bolest pojavljuje kada se otopljeni dušik iz krvi oslobađa u obliku mjehurića u krvi i tkivu.

Najbolji je način za njeno izbjegavanje polagani izron, no na mogućnost njezine pojave utječu i čimbenici poput temperature vode i općeg stanja organizma. Simptomi ove bolesti najčešće se pojave 15 minuta do 12 sati nakon izrona, a mogu se pojaviti i sa zakašnjenjem od čak 36 sati. Iako je dijagnosticirati bolest moguće samo uz pomoć profesionalca, potrebno je za svakog ronioca znanje njenog prepoznavanja kako bi se na vrijeme zatražila medicinska pomoć. Simptomi su najčešće: bol u zglobovima, ukočenost ili trnci u ekstremitetu, slabost mišića, glavobolja, vrtoglavica, mučnina te poteškoće ili nemogućnost uriniranja.

Ako kod partnera primijetite neki od navedenih simptoma odmah kontaktirajte hitnu medicinsku pomoć, a ako niste sigurni provedite jednostavni neurološki pregled čiji će rezultati svakako biti od koristi i članovima hitnog medicinskog tima. Započnite pregled s nekoliko jednostavnih pitanja poput: “Kako se zoveš?”, “Koliko ti je godina?” i “Koji je danas datum?”. Iako se čini priprosto, ova će pitanja omogućiti uvid u svijest partnera. Nakon toga provjerite jesu li mišići oslabjeli i je li koordinacija poljuljana tako što ćete zamoliti partnera da hoda ravno po crti gledajući ispred sebe te da podiže i spušta noge dok mu Vi pružate otpor. Kompletan pregled je nešto složeniji, a o njemu više pročitajte na našem portalu u tekstu “Provjera stanja stradalog ronioca“. Ako ste utvrdili da Vaš partner boluje od dekompresijske bolesti, hitno mu je potreban kisik. Ako ga imate, dajte mu da diše medicinski kisik te pričekajte dolazak hitne službe.

+ posts