Iako nije usko vezana za samo ronjenje, booster pumpa je vrlo korisno pomagalo kod priprema mješavina za tehničko ronjenje, gotovo kao i kompresor.

Po definiciji je to naprava ili stroj koji će upotrijebiti određenu energiju kako bi povećao tlak nekog plina. Na prvi pogled definicija je slična onoj za kompresor, ali booster pumpe obično imaju mnogo jednostavniji mehanizam jednog kompresionog stupnja te se upotrebljavaju za povećanje tlaka već stlačenog plina. Osim glavne namjene povećanja tlaka, pumpe se mogu rabiti i za transport plinova pod tlakom, punjenje tlačnih cilindara pa čak i tlačna čišćenja.

Najjednostavnija je konstrukcija klipnog tipa sastavljena od cilindra, jednog klipa te pripadajućih ulaznih i izlaznih nepovratnih ventila. Klip pomicanjem unutar cilindra ostvaruje tlačenje plina, a može biti pogonjen na više načina (ponajprije elektromotorom, hidraulikom, ali i preko neovisnog tlačnog spremnika). Postoje i ručne pumpe koje principom rada podsjećaju na davno zaboravljena ručna vodocrpilišta iz seoskih dvorišta. Pojednostavljeni princip rada sastoji se u spajanju spremnika s izvorom plina, spremnika za postizanje konačnog tlaka plina te spajanja pogona, što također može biti plin. Nakon što se ventili na spremnicima otvore i uslijedi izjednačavanje tlakova, kreće ciklus rada booster pumpe. Korakom usisa plin iz spremnika podtlakom ulazi u cilindar pumpe, zatim se usisni ventil zatvara i počinje takt kompresije te otvaranja izlaznog ventila koji propušta stlačeni plin u spremnik za korištenja gdje postižemo željeni tlak. Za efikasnost tlačenja i pretakanja plina odgovoran je “booster ratio”, to jest odnos između minimalnog i maksimalnog volumena unutar cilindra pumpe, ovisno o promjeru cilindra i dužini hoda klipa. Treba također imati na umu da zbog fizikalnih zakona (Charlesov zakon) uvijek dolazi do zagrijavanja booster pumpe. 

Booster pumpe su vrlo popularne među tehničkim roniocima gdje su pronašle široku primjenu u pripremi mješavina plinova za ronjenje, bilo da se radi o nitroxima ili trimixima. Razmjerno jednostavni uređaji omogućuju optimalno iskorištenje količina plinova koji se na drugačiji način ne mogu do kraja iskoristiti, a pritom ne treba zanemariti niti značajan financijski aspekt nabavke i utroška plinova. Tehničkim roniocima su itekako dobro poznate cijene nabavke industrijskih plinova za disajne medije, a počesto se dešava da količine koje dolaze u formi industrijskih boca nisu do kraja iskoristive.

Naravno da je glavni problem nabavka booster pumpe uopće, jer to je stroj koji nije u širokoj primjeni te se često koriste prepravke “domaće” izrade koje počesto i nisu najpouzdanije. Također, treba na umu imati i opasnosti koje su moguće prilikom rada s kisikom, posebno pri pretakanju pa dolazimo do zaključka da bi pretakanje i priprema plinova za ronjenje trebala biti oprezno pripremana i provođena.

Zato bismo ovim člankom htjeli odviknuti “tehničare” od neželjene prakse pripreme plinova u neadekvatnim uvjetima i potencijalno rizičnom okruženju, a pogotovo od potrage za uređajima upitne kvalitete koje onda još treba dodatno prerađivati da bi bili upotrebljivi u ronilačke svrhe.

Više o booster pumpama, tko ih koristi i kakav model je prikladan za što te koje su im cijene možete saznati u petnaestom broju SCUBAlife magazina (ožujak 2014.).