Naslovnica ‘Admiralski’ brod Vis Bočni prolazi / FOTO: Goran Butajla

Bočni prolazi / FOTO: Goran Butajla

Dio komandnog mosta sa srušenim antenskim jarbolom / FOTO: Goran Butajla