Naslovnica ‘Admiralski’ brod Vis Dio komandnog mosta sa srušenim antenskim jarbolom / FOTO: Goran Butajla

Dio komandnog mosta sa srušenim antenskim jarbolom / FOTO: Goran Butajla

Velika rupa na oplati / FOTO: Goran Butajla
Bočni prolazi / FOTO: Goran Butajla