Naslovnica Totonno __OTVORNA_OBAVEZNA_traktor je ujedno i mini greben na kojem se uvijek okupljaju jata matulica

__OTVORNA_OBAVEZNA_traktor je ujedno i mini greben na kojem se uvijek okupljaju jata matulica

FOTO: Ivana Orlović Kranjc, Janez Kranjc
_OBAVEZNA_prvi ansaldo traktor nalazi se na krmi olupine i lezi okrenut naopacke