Centar ima četiri broda ukupnog kapaciteta 50 ronilaca, Bauer kompresor 320 L/min, Lenhardt & Wagner kompresor 450 L/min, 30 kompleta opreme, 60 boca 15 litara te punjenje plinova, kisika i helija za izradu Nitroxa i Trimixa. ISSA DC ima profesionalno i iskusno osoblje, tri instruktora i pet divemastera, koji će Vam učiniti sigurno i ugodno ronjenje. Sva naša ronjenja se organiziraju i rukovode našim divemasterima ili instruktorima! Isto tako Vam možemo ponuditi kvalitetan smještaj u hotelu Biševo kapaciteta 400 ležajeva i u privatnim apartmanima.

Lokacije na koje vodimo ronioce: 

 • mnogo lijepih spilja (Modra špilja, Zelena špilja itd.)
 • mnogi grebeni bogatih florom i faunom (crvenog koralja, i gorgonijama)
 • olupina Teti, dubina 10 -30 metara
 • olupina Vassilios T,  dubina 20 – 55 metara
 • olupina Brion, dubina 40 – 65 metara (TECH -DIVE)
 • olupina Ursus, dubina 45 – 65 metara (TECH-DIVE)
 • olupina Fortunal, dubina 40 – 55 metara
 • olupina avion B-17, dubina 73 metra (TECH-DIVE)
 • olupina Lovac, dubina 80 metara (TECH-DIVE)
 • zidovi i grebeni od 10  do 40 metara dubine

Posebni aranžmani: 

 • dnevno ronjenje na olupinama
 • ronjenje na rifovima i u špiljama
 • tehničko ronjenje
 • noćno ronjenje

Specifičnosti:

 • ISSA DC je međunarodna škola ronjenja po SDI i TDI programu
 • ronjenje na olupinama od 10 metara do 80 metara dubine
 • tehničko ronjenje
 • noćno ronjenje
+ posts