Ronilačke vježbe disanja mogu koristiti svima kao alat za samopomoć u nošenju sa svakodnevnim stresom.

AIDA Hrvatska u sklopu Europskog projekta za jačanje kapaciteta lokalnog OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah s idejom sudjelovanja i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini provela je niz teorijskih i praktičnih radionica. Tako su se održale radionice iz javnog govorništva, nastupanja u javnosti i komunikaciji s drugima, edukacija na temu tehnika disanja, teorijskog znanja o ronjenju na dah te praktični dio vježbi na bazenu i u konačnici u moru.

Na teorijskom dijelu obuke tijekom zime stručni su predavači prenijeli teorijska znanja kao uvod u praktični dio. Pripadnici vatrogasnih postrojbi, HGSS-a i spasilačkih službi iskazali su poseban interes za nadopunom svojih profesionalnih vještina. Završni dio projekta održao se u akvatoriju Krka kao vježbe ronjenja i spašavanja iz vode.

U sklopu ovog projekta kreiran je i online alat za samopomoć koji je namijenjen kao podrška pripadnicima ranjivih skupinama, ali i svim ostalima kojima je potrebna podrška u nošenju sa svakodnevnim stresom. Alat sadrži tehnike meditacije i različite mentalne tehnike koje se koriste u ronjenju na dah te tehnike ovladavanja javnim nastupima i interakcijama s ljudima. Alat omogućuje svim zainteresiranim osobama pregledavanje i uvježbavanje predstavljenih tehnika koje doprinose povećanju kvalitete svakodnevnog života pojedinaca kroz kvalitetnije opuštanje, bolje spavanje, efikasniji odmor i regeneraciju organizma, kao i smanjenje anksioznosti, straha, stresa i nošenja s teškim situacijama u svakodnevnom životu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a online alat za samopomoć dostupan je na ovoj poveznici.

+ posts