Svi oni privučeni prestižnim i vrijednim nagradama poslali su ukupno 11.680 online prijava u devet kategorija, a nagradu za najboljeg u protekloj godini (World ShootOut 2023.) dobio je španjolski fotograf Eduardo Acevedo.

Međunarodno ocjenjivačko povjerenstvo za ovo natjecanje činili su: Imran Ahmad, Alberto Muro Pelliconi, Renee Capozzola, Roni Sofer, Ariel Fuchs i Alex Kassler, a kategoriju videoisječaka ocjenjivao je Christian Petron, Phil Simha i Andrés Clarós.

Prvoplasirani po kategorijama:

Portfolio (pet najboljih fotografija): Luc Rooman (Belgija)
Amateur Photographer: Alexandra Ceurvorst (SAD)
Wide Angle: Alessandro Raho (Italija)
Macro: Dennis Corpuz, (Filipini)
Underwater Fashion: Thomas Heckmann
Environmental & Conservation: Pasquale Vassallo (Italija)
Blackwater: Dennis Corpuz (Filipini)
Video Clip: Alfred Schaschl (Austrija), The Magic

+ posts