Manastir_Skeloudi

Uski kanal kojim je stara tvrdjava odvojena od grada, vizura s nekadasnjeg pokretnog mosta