10. Jamarska zveza Slovenije

8a. Tom Kačinari, Robert Anžič, Andreja Vedrina, Damir Trut, Mario Šiljeg
20. Eko patrola 2021. Ronioci za BAnovinu