Defibrilator za koralje

114

U tijeku je pokus oporavljanja oštećenog koralja na Velikom koraljnom grebenu korištenjem struje.

Greben je posljednjih godina ozbiljno napadnut ciklonima i konstantnim toplinskim valovima. Nathan Cook u konzervatorskoj grupi Reef Ecologic i njegovi kolege pokušavaju ponovo uzgojiti preostale fragmente koralja pomoću čeličnih okvira. Okviri kojima protječe blaga električna struja postavljaju se na oštećene dijelove grebena koje istom tom strujom stimuliraju kako bi se ubrzao rast koralja. Elektrificirani metalni okviri prethodno su korišteni za poticanje rasta koralja na grebenima u jugoistočnoj Aziji, Karibima i Indijskom oceanu. Pokazalo se da privlače mineralne naslage iz morske vode koje pomažu koraljima da rastu tri do četiri puta brže od normalne brzine rasta. Tehnika se ispituje na dijelu grebena 100 kilometara sjeverno od Cairnsa koji je teško pogođen događajima izbjeljivanja koralja 2016. i 2017. godine. Neki su koralji već počeli prirodno rasti, ali je potrebno barem desetljeće da se i najbrže rastuće vrste u potpunosti oporave. Cook se nada kako će umjetna metoda za ubrzavanje rasta koralja pomoći grebenu da preživi buduće događaje izbjeljivanja koji se sada predviđaju barem svakih pet godina zbog klimatskih promjena.