Proučavajući zajednice ovih šarenih riba znanstvenici su došli do zanimljivih otkrića vezanih uz način života riba klaun u vlasuljama.

Rezultati istraživanja objavljeni u časopisu Journal of Experimental Biology pokazali su da između ovih malenih riba i vlasulja postoji mnogo složeniji odnos neko što se do sada mislilo. Riba klaun svojim neobičnim pokretima i meškoljenjem unutar vlasulje potiče cirkulaciju morske vode i tako pomaže svojem domaćinu, morskoj vlasulji da diše. “Ovo je prvi put da smo otkrili kako riba klaun zapravo može pomoći morskoj vlasulji da diše i da se opskrbi zrakom”, objasnila je koautorica studije Nanette Chadwick, morski biolog na sveučilištu Auburn.

Odavno je poznato da bi ove šarene ribice bile potpuno izgubljene bez svoga doma u vlasulji. Budući da ne plivaju brzo, često su plijen morskih predatora, a vlasulja im pruža učinkovitu zaštitu jer proizvodi toksin koji odvraća predatore.

Sve do sada mnogi su znanstvenici mislili kao je ova simbioza jednosmjerna. Međutim, posljednje istraživanje provedeno na primjercima vlasulja i riba klaun iz Crvenog mora pokazalo je kako ove dvije vrste koriste mnogo više kisika kada su zajedno nego pojedinačno, ali pritom moraju ostvariti međusobni kontakt. Riba klaun izvodi mali bizarni “wiggle ples’” okrećući se i lepršajući perajama što omogućava bolju cirkulaciju svježe vode za stacioniranu vlasulju. Pritom do vlasulje dolazi više vode obogaćene kisikom što pogoduje bržem rastu vlasulje, od čega korist ima i ribica koja time dobiva više prostora za skrivanje.