Bjeloglavi supovi na Cresu

Lubenice na litici preko 300 metara iznad razine mora