Olupina starogrčkog broda

Olupiina – grčka – staroegipatska