Naslovnica Promocija ronjenja na ENTER konferenciji u Splitu Matea Dorčić - pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo

Matea Dorčić – pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo

Matea Dorčić - pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo

Matea Dorčić – pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo

10. Matea Dorčić, Tomislav Vidić, RK Giričię, RK Solin, Stijeg