11. Čišćenje podmorja (A)MARE

13. Pogled u plavo i Grad Umag
12. Čišćenj dijela umaškog zaljeva