Naslovnica Oman FOTO: Damir Šantek

FOTO: Damir Šantek

FOTO: Damir Šantek
Otočje Daymaniyat sastoji se od devet otoka podijeljenih u tri grupe