Naslovnica Kod Visa pronađene dvije nove olupine Četverocijevni Flak 38 u mreži copy

Četverocijevni Flak 38 u mreži copy

B - 24 Liberator / FOTO / VIDEO: Mirko Bevenja (DC Triton)
DTM-219, Zadar1968
Krmeni ulaz u prostorije za posadu copy