Adnan Drnda

2propeler broda je zaista impresivnih dimenzija
__OTVORNA_na elphinstoneu je dobra sansa da cete ugledati i kojeg silky sharka