Čišćenje bez granica

Čišćenje bez granica – IX. međunarodna dječja ronilačka eko patrola podmorja
Čišćenje bez granica