Hiperbarična medicina, a na neki način i njen dio koji se bavi podvodnom medicinom, dobila je novu klasu opreme – fleksibilnu hiperbaričnu komoru (barokomoru).

Slične barokomore postojale su i proteklih godina, ali su bile isključivo wellness/fitness uređaji koji se nisu smjeli koristiti za liječenje ljudi u medicinskim ustanovama. No, austrijska tvrtka AHA Hyperbarics proizvela je prvi pravi takav medicinski uređaj. Nakon obavljenih brojnih testova i dobivenih svih neophodnih EU certifikata za sve materijale, njihove komore AHA Flex 16, 18 i 20 i prateća oprema službeno su verificirane kao medicinske.

Barokomore se kisikom snabdijevaju iz zraka uz pomoć koncentratora koji osiguravaju 96% medicinski kisik, dok kompresor stvara medicinski zrak kojim se barokomora tlači do 1.6, 1.8 ili 2.0 bara (6-10 metara dubine). Njihova namjena nije liječenje teško bolesnih osoba i hitnih stanja u kojima je potrebna dostupnost pacijenta i neposredna asistencija medicinskog osoblja i opreme za podršku, ali su brojne indikacije u kojima se ova oprema može koristiti.