Zadar domaćin kongresa o podvodnoj arheologiji

Nakon Sassnitza na otoku Rügen u Njemačkoj 1999., Maenndorfa kod Zurich-a u Švicarskoj 2004. i Londona, Engleska 2008., Zadar i Hrvatska su dobili izuzetnu čast da organiziraju jedan od najvećih svjetskih kongresa na temu podvodne arheologije

Nedavno je objavljena vijest da će Zadar biti domaćin četvrtog međunarodnog kongresa o podvodnoj arheologiji (IKUWA 4) pod nazivom “Upravljanje podvodnom kulturnom baštinom” a cijeli događaj će se održati uz potporu UNESCO-a. IKUWA je međunarodna organizacija koja se bavi organiziranjem kongresa na temu podvodne arheologije, nastala kao reakcija na potrebu za podizanjem svijesti o važnosti podvodne kulturne baštine u povijesti cijelog čovječanstva i stvaranjem međunarodnog regulatornog okvira za zaštitu podvodne kulturne baštine, što se i počelo ostvarivati nakon stvaranja UNESCO-ve Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine.  Nakon Sassnitza na otoku Rügen u Njemačkoj 1999., Maenndorfa kod Zurich-a u Švicarskoj 2004. i Londona, Engleska 2008., Zadar i Hrvatska su dobili izuzetnu čast da organiziraju jedan od najvećih svjetskih kongresa na temu podvodne arheologije.
Na kongresu se očekuje dolazak više od 400 ljudi iz 40-ak zemalja. Tijekom četiri kongresna dana predavači će izložiti svoja viđenja, dostignuća i planove za budućnost vezane uz upravljanje podvodnom kulturnom baštinom. Raspravljati će se o pravnim okvirima i smjernicama zaštite podvodne kulturne baštine, upravljanju i prezentaciji podvodnih arheoloških lokaliteta, razvoju edukacije kao i o aktivnom uključivanju javnosti u zaštitu baštine.

Kongres će se održati u predavaonicama Sveučilišta u Zadru, a osim usmenih izlaganja biti će organizirane prezentacije stručnih panela, izložba fotografija i rezultata podvodnih arheoloških istraživanja, filmski festival s temama vezanim uz podvodnu kulturnu baštinu te izleti za sudionike kongresa, kao i tečaj podvodne arheologije u organizaciji Nautical Archaeological Society iz Engleske. Tijekom kongresa moći će se pribaviti i stručna literatura na posebno organiziranim prodajnim mjestima, kao i ronilačka oprema koja je usko vezana uz praktičnu problematiku podvodnih istraživanja.